Sagovornici

Imate danas apsolutnu težnju da se sve racionalno u našoj kulturi zameni nekim oblicima pravoslavnog fundamentalizma

(U znak sjećanja i svojevrsnog omaža, zbog izuzetne i gotovo nepojmljive aktuelnosti objavljujemo – nakon trideset godina od njegovog nastanka – intervju Gorana Sekulovića sa prof. dr Miladinom Životićem, 1930-1997, jednim od najistaknutijih srpskih liberalnih antiratnih i građanskih aktivista i jugoslovenskih i srpskih filozofa, suosnivačem Beogradskog kruga i osnivačem Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu koji je ustanovio nagradu sa njegovim imenom za doprinos kritičkom građanskom angažmanu i aktivizmu)

Sagovornici

Pravda za Nikolu!

Baš nekako surovo kažnjavanje javnog funkcionera, zar sudija nije mogao da bude malo blaži, da nekako shvati koje su muke morile zamjenika državnog sekretara u to vrijeme – te pregovori unutar parlamentarne većine, te pregovori sa Crkvom Srbije o ugovoru, te se baš tada pojavila ona Rezolucija o Srebrenici...

Sagovornici

Vujović: Izvrtanje činjenica ne služi na čast ombudsmanu

Kancelarija ombudsmana, kako je kazao Aleksandar Saša Zeković, „ne samo što je namjerno pristupila pogrešnom i ograničenom tumačenju izuzetno precizne i jasne pritužbe građanina M. J. već su nepotpuno utvrdili i činjenično stanje“, konstatujući da je to „urađeno namjerno kako bi pomogli određenim policijskim starješinama da se izvuku iz jedne neprijatne situacije i oslobode svake odgovornosti“