Istorija

OBNAVLJA SE JABLANIČKI MOST IZ ČETVRTE OFANZIVE: BORBA JE SUDBINA BIH

Borba i otpor su uvijek potrebni, pogotovo nama u BiH jer iza nas je 200 godina kontinuiranih pretenzija prema državi BiH, a mračne sile i dalje ne odustaju od bolesnih ideja o podjeli, što je apsurdno, razmišljanje je kustosa Muzeja Bitke za ranjenike

Istorija

Siguran orjentir na svim društvenim raskrsnicama

*Josip Broz Tito, istorijska ličnost, legendarni partizanski vojskovođa, državnik - predsjednik SFR Jugoslavije, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije, Vrhovni kmandant JNA, Maršal Jugoslavije i neprikosnoveni lider Pokreta nesvrstanih zemalja.

*O drugu Titu govorili su i pisali njegove kolege, mnogi naučnici, publicisti i drugi. Citata ima napretek. Zadržaću se na jednom. Ne zamjerite za atipičnost. Desanka Maksimović, legendarna srpska pjesnikinja, rekla je u jednoj prilici: : "Verujem da će nas i samo sećanje na njega čuvati, da ne grešimo, da idemo putem koji nam je on ukazao, da ćemo se svaki put upitati pred nekom važnom odlukom koja se tiče sreće naroda, šta li bi nam on posavetovao kako da postupimo."

Istorija

Udruženi u ljubavi prema svojoj Crnoj Gori

Trenutak je kada svi građani Crne Gore, nepokolebljivi sljedbenici njene slobodarske i antifašističke tradicije, pripadnici svih nacija i vjera, žene i muškarci, stari i mladi, moraju dići glas i ustati u odbranu svoje jedine domovine