Sagovornici

Zašto Crnogorci tako lako postaju velikosrbi?

Nema puta Crnogorcu među velikosrbe ukoliko nije spreman da se uneredi na sve crnogorsko! Mnogo je načina kako on polaže prijemi ispit za velikosrbina, ali u svakome od njih obavezna je samonegacija. Da bi bio primjen u golemu psihijatrijsku ustanovu koja ne liječi od velikosrpstva - nego ga neumorno u tri smjene proizvodi - mora jasno pokazati netrpeljivost i mržnju prema Crnogorcima i prema samom sebi kao dojučerašnjem Crnogorcu!

Sagovornici

Imate danas apsolutnu težnju da se sve racionalno u našoj kulturi zameni nekim oblicima pravoslavnog fundamentalizma

(U znak sjećanja i svojevrsnog omaža, zbog izuzetne i gotovo nepojmljive aktuelnosti objavljujemo – nakon trideset godina od njegovog nastanka – intervju Gorana Sekulovića sa prof. dr Miladinom Životićem, 1930-1997, jednim od najistaknutijih srpskih liberalnih antiratnih i građanskih aktivista i jugoslovenskih i srpskih filozofa, suosnivačem Beogradskog kruga i osnivačem Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu koji je ustanovio nagradu sa njegovim imenom za doprinos kritičkom građanskom angažmanu i aktivizmu)