Kultura

Ideja humaniteta i njeno materijalno osveštenje

I Njegoš i Dimitrije, prvi riječju a drugi likovnošću, izrazili su najviša sveukupna duhovna i egzistencijalna stremljenja čovjeka u njegovoj ontološkoj i bivstvujućoj su-pripadnosti tami lučom obasjanoj

Kultura

Djelo Kane Radević na Bijenalu u Veneciji

Ova izložba je prilika da ukažemo poštovanje Kaninom radu i djelu, i to na Bijenalu u Veneciji, pred internacionalnom javnošću. Ovim projektom potvrđujemo da cijenimo i vrednujemo crnogorsko kulturno i istorijsko nasljeđe, čiji su Kana i njen rad bez sumnje značajan dio, navodi se iz kabineta Đukanovića