Kultura

Kad redovna radna obaveza postane unosan honoraran posao

Ni Ministarstvo kulture, ni Uprava za zaštitu kulturnih dobara, ni sa jednim od učesnika u projektu revalorizacije nijesu potpisali ugovore o djelu, a isplaćivane su hiljade i čak desetine hiljada eura. Na oba zahtjeva za slobodan pristup informacijama, u kojima je Pobjeda tražila dostavljanje kopija svih ugovora sa učesnicima u projektu, od Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara dobili smo negativne odgovore. Ukratko, ne posjeduju traženu dokumentaciju