Kultura

Beskraj i slutnja, Crna Gora i Vulanović (III)

Vulanović se – u duhu crnogorske religioznosti i duhovnosti i crnogorskog (filozofskog) pogleda na svijet – direktno obraća Bogu kao ‘’najbližoj svojti’’, bez posrednika i otuđujućih (o)skrnavitelja i otimača i Božijeg i ljudskog, i čovječanskog i crnogorskog ośećaja za slobodu, pravdu, istinu. Vulanović je najbliži suśed Bogu, on je Gospod sam, njegove riječi Gospodu su ono što jedino o(p)staje, a te pjesnikove riječi su zapravo ono što čini i predstavlja Boga i što on kao takav, kao Vrhovno i Apsolutno božansko biće i predstavlja istinski za čovjeka kao slobodno, dostojanstveno umno biće

Kultura

POSTMODERNISTIČKI ROMAN PRIJE POSTOMODERNIZMA

O romanu Marka Špadijera Bibliotekar

Kultura

ČOJSKI ZAKONI – BESA I UTOKA

Osvrt: Imala sam 10 godina, dokumentarni film, scenario i režija Velibor Ćović, 2020. 

Kultura

NIJESAM NACIONALISTKINJA, ALI ĆU UVIJEK BRANITI CRNOGORSKO

"Princeza Ksenija" je u mom životu, i profesionalno i lično, značila svakovrsnu prekretnicu. Crnogorski identitet ne smije biti stvar političke ili kulturne elite, već odgovornost države. Naša je obaveza da u policentrično i polikulturno evropsko društvo uđemo sa svojim specifičnim, jedinstvenim kulturnim i duhovnim identitetom. Iskreno vjerujem da ćemo, uskoro, bez obzira na razlike, svi u Crnoj Gori, pa i u CANU i DANU – biti udruženi u saradnji na projektima koji služe duhovnoj i materijalnoj potpori crnogorskog multietničkog društva i opštem napretku naše države. Prvi među tim projektima trebalo bi da bude Enciklopedija Crne Gore