Kultura

ISTORIČAR SA VIZIJOM-ADMIR LISICA I RAZUMIJEVANJE POLITIKE NA ZAPADNOM BALKANU

(15 riječi)

Piše: Božidar PROROČIĆ, književnik i publicista

 

Istoričari predstavljaju intelektualni most u proučavanju prošlosti, a među njima se ističu pojedinci čija predanost prema istoriografiji često proširuje granice tradicionalnog istraživanja. Rođeni u specifičnom vremenskom kontekstu, ovi pojedinci postaju ključni činioci u oblikovanju razumijevanja prošlih događaja i njihovog uticaja na sadašnjost.           Admir Lisica, mladi intelektualac u usponu, izdvaja se kao neumoran istraživač čiji radovi nisu samo ograničeni na kulturološke i istoriografske okvire, već prelaze granice konvencionalnog proučavanja prošlosti. Admir Lisica, rođen je u Sarajevu 12. novembra 1991. godine, predstavlja intrigantnu ličnost čije profesionalno putovanje kroz domaću i međunarodnu arenu obiluje raznovrsnim iskustvima. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2014. godine, a iste godine započeo je svoj akademski uspon upisivanjem magistarskih studija. Njegova predanost prema istoriji manifestuje se kroz sticanje zvanja magistra istorije 2017. godine, čime otvara vrata daljeg istraživanja i angažmana u oblasti nauke. Njegov profesionalni domet proširuje se kroz rad u raznovrsnim medijskim platformama i nevladinim organizacijama, đe je stekao duboko razumijevanje društvenih, političkih i kulturnih dinamika. Kao vođa think-thank Balkanskog centra za analizu i studije, i kao službenika Muzeja „Alija Izetbegović“, Admir Lisica se istakao kao stručnjak u analizi i istraživanju relevantnih društvenih fenomena. Osnivač je Udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore, Lisica je predstavio predanost promovisanja saradnje i razumijevanja između različitih zajednica. Njegovo djelovanje nije ograničeno samo na domaći teren, budući da je osnovao think-thank Centar za geopolitička istraživanja – Geopol, gdje trenutno obavlja dužnost direktora. U svjetlu njegovog bogatog iskustva, esej će istražiti Admira Lisicu kao istraživača, analitičara, i aktivistu, naglašavajući ključne momente u njegovoj karijeri i doprinosu društvenom, političkom i kulturnom kontekstu. Proučavanjem njegovog profesionalnog putovanja, esej će se fokusirati na analizu Lisicinog doprinosa međunarodnim odnosima, geopolitičkim pitanjima na Zapadnom Balkanu, kao i njegovu ulogu u promovisanju saradnje domovine i dijaspore.

Saradnik naučnoistraživačkih instituta i think-thank organizacija, Admir Lisica, proživljava intelektualnu dinamiku kroz svoj doprinos u različitim sferama, od književnosti do izložbi i predavanja. Njegov naučni rad, sažet u tri knjige - ”Priče iz dijaspore i domovinskih zemalja”, ”Bošnjačka emigracija: izazovi i perspektive” i ”Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa: političko stasavanje jedne nacije”, označava duboko ukorijenjenu analizu i razumijevanje kompleksnosti političkih pitanja i međunarodnih odnosa. Autor je izložbe ”Diplomatski put Alije Izetbegovića” i koautor izložbe izložbe ”Alija Izetbegović – između Istoka i Zapada” svjedoče o njegovoj sposobnosti prenošenja kompleksnih političkih i diplomatskih narativa putem vizuelnih medija. Ovaj pristup omogućuje mu da dosegne širu publiku, doprinoseći obogaćivanju kolektivnog pamćenja i shvatanja ključnih istorijskih ličnosti. Admir Lisica ne samo da istražuje prošlost, već je i predavač čije znanje i entuzijazam dopiru izvan granica Bosne i Hercegovine. Njegova predavanja, fokusirana na međunarodne odnose, političku istoriju i regionalne političke odnose na Zapadnom Balkanu, odražavaju njegovu želju da podijeli svoje stručno znanje i inspiriše nove generacije. Kroz učestvovanje na velikom broju međunarodnih konferencija, Lisica proširuje svoj uticaj i gradi mostove između različitih akademskih i profesionalnih krugova. Njegove analize i članci, objavljeni u bosanskohercegovačkim i regionalnim medijima, dodatno doprnose širenju znanja i dijaloga o aktuelnim političkim temama. Njegov ulazak u doktorske studije na Fakultetu političkih nauka, Odsjek za politologiju, u akademskoj 2023/2024. godini, potvrđuje njegovu posvećenost kontinuiranom akademskom razvoju. Svojim interesom za međunarodne odnose, on ne samo da se bavi istorijskim analizama već i doprinosi savremenom shvatanju kompleksnosti globalnih političkih procesa. Admir Lisica, kroz svoj višestruki doprinos, oslikava most između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

 

NASLIJEĐE HEJDARA ALIJEVA POGLED KROZ PRIZMU ADMIRA LISICE

 

”Hejdar Alijev - Osnivač modernog Azerbejdžana” predstavlja autorski doprinos Admira Lisice objavljen tokom 2023. godine. Kroz ovu knjigu, Lisica istražuje i analizira ključne momente u životu i djelu Hejdara Alijeva, čovjeka koji je igrao ključnu ulogu u formiranju moderne Azerbejdžanske države. Knjiga osvjetljava životni put Hejdara Alijeva, počevši od njegovih ranih dana, političkog uspona, pa sve do vremena kada je aktivno oblikovao političku scenu Azerbejdžana. Lisica pruža čitaocima dubok uvid u političke, ekonomske i sociokulturne transformacije koje je Hejdar Alijev implementirao tokom svog vođstva. Autor, koristeći interdisciplinarni pristup koji kombinuje elemente istoriografije, političke analize i biografskog pristupa, stvara sliku o ličnosti koja je ostavila značajan trag u razvoju i modernizaciji Azerbejdžana. Osim toga, knjiga pruža kritički osvrt na Alijevev diplomatski pristup i njegovu ulogu u međunarodnoj areni. Admir Lisica, kroz ovu autorsku knjigu, ne samo da pruža duboko istoriografsko istraživanje, već i postavlja temelje za kritičko razumijevanje političkog nasljeđa Hejdara Alijeva i njegovog uticaja na savremeni kontekst Azerbejdžana. Ova knjiga, objavljena u 2023. godini, predstavlja značajan doprinos razumijevanju istorije i politike na razmeđima Evro-Azije čineći Admir Lisicu istaknutim analitičarem i autorem u oblasti međunarodnih odnosa i geopolitike Zapadnog Balkana.

”Hejdar Alijev - Osnivač modernog Azerbejdžana” Admira Lisice, svojom dubokom analizom, kroz 141 stranu knjige, otkriva različite aspekte života i političkog nasljeđa Hejdara Alijeva, ključne figure u stvaranju modernog Azerbejdžana. Poglavljima koja tematski obuhvataju različite faze Hejdarevog života i političke karijere, Lisica čini čitaoce svjedocima ključnih trenutaka u istoriji Azerbejdžana.

 

Odrastanje, obrazovanje i početni izazovi Hejdara Alijeva:

 

Ovo poglavlje približava čitaocima rane godine Hejdara Alijeva, njegovo obrazovanje i početne izazove s kojima se suočavao tokom formiranja svoje političke karijere.

 

Čovjek od povjerenja i velikih zadataka:

 

Poglavljem "Čovjek od povjerenja i velikih zadataka", Lisica istražuje Hejdarovu ulogu kao osobe od povjerenja i analizira kako se nosio s ključnim zadacima tokom svoje političke karijere.

 

Tenzije u Garabaghu, Crni januar i put u nezavisnost Republike Azerbejdžan:

 

Ovde čitatelji prolaze kroz ključne trenutke u vreme tenzija u Garabaghu, kao i događaje tokom Crnog januara, koji su postavili put ka nezavisnosti Republike Azerbejdžan.

 

Hejdar Alijev, predsjednik Republike Azerbejdžan:

 

Ovaj segment knjige istražuje period kada Hejdar Alijev preuzima funkciju predsjednika Azerbejdžana, ističući ključne političke odluke i transformacije koje je sproveo.

 

Vanjska politika Azerbejdžana u vrijeme Hejdara Alijeva:

 

Ovde, Lisica analizira vanjsku politiku Azerbejdžana tokom vladavine Hejdara Alijeva, fokusirajući se na odnose s drugim državama i ključne diplomatske inicijative.

 

"Ugovor stoljeća" i ekonomski uspon Azerbejdžana:

 

Poglavlje se bavi potpisivanjem "Ugovora stoljeća" i ekonomskim usponom Azerbejdžana pod vođstvom Hejdara Alijeva.

 

Odlazak Hejdara Alijeva:

 

Ovo poglavlje posvećeno je periodu nakon smrti Hejdara Alijeva i analizi političkih promjena koje su uslijedile.

 

Azerbejdžan nakon Hejdara Alijeva:

 

Lisica sagledava nasljeđe Hejdara Alijeva i njegov uticaj na politički pejzaž Azerbejdžana nakon njegovog odlaska sa političke i životne scene.

 

Drugi rat u Garabaghu i pobjeda Azerbejdžana:

 

Ovo poglavlje fokusira se na drugi rat u Garabaghu i pobjedu Azerbejdžana, analizirajući ključne događaje i posledice.

 

Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina:

 

Posljednje poglavlje bavi se odnosima između Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, pružajući uvid u dijalog i saradnju između ove dvije države.

 

Kroz ovu tematsku podjelu, ”Hejdar Alijev - Osnivač modernog Azerbejdžana” Admira Lisice nudi čioaci sveobuhvatno razumijevanje života i političkog nasljeđa ovog izuzetnog lidera, obogaćujući tako perspektivu na ključne trenutke u istoriji Azerbejdžana. Admir Lisica, kroz svoje autorsku knjkgu ”Hejdar Alijev - Osnivač modernog Azerbejdžana”, pruža duboko i temeljno istoriografsko istraživanje koje omogućava čitaocima da prodru u ključne momente života i političkog nasljeđa Hejdara Alijeva. Ova knjiga, objavljena 2023. godine, predstavlja ne samo informativan vodič kroz važne događaje u istoriji Azerbejdžana, već i kritički osvrt na politički put jednog od najznačajnijih lidera u regionu. Lisica kroz poglavlja koja tematski pokrivaju različite faze Hejdarevog života gradi kompleksan portret ovog političkog velikana. Prikazujući Hejdara Alijeva kao mladića koji se razvijao u vrijeme političkih previranja, autor daje novo svijjetlo na formiranje njegove političke svijesti i angažmana. Proučavajući Alijevu ulogu kao osobe od povjerenja i analizirajući njegove ključne zadatke tokom političke karijere, Lisica otkriva ne samo lidera već i stratega čije su odluke ostavile dubok pečat na Azerbejdžanu. Fokusirajući se na ključne trenutke, poput tenzija u Garabaghu i događaja tokom Crnog januara, Lisica precizno rekonstruiše politički put ka nezavisnosti Azerbejdžana. Ulazak Hejdara Alijeva na poziciju predsjednika Republike Azerbejdžan označio je prekretnicu koju Lisica pažljivo istražuje, analizirajući ključne odluke i transformacije koje su uslijedile. Ovo poglavlje pruža čitaocima uvid u liderstvo Hejdara Alijeva i njegovu predanost jačanju Azerbejdžana. Spoljna politika Azerbejdžana u vrijeme Hejdara Alijeva predstavlja ključni aspekt Lisicinog istraživanja, ističući značajne diplomatske inicijative i odnose sa drugim državama koje su oblikovale položaj zemlje na međunarodnoj sceni.

Potpisivanje ”Ugovora stoljeća” i ekonomski uspon Azerbejdžana predstavljaju važan dio političke baštine Hejdara Alijeva koji Lisica pažljivo analizira. Ovo poglavlje otkriva značajne ekonomske inicijative koje su pridonijele prosperitetu Azerbejdžana. Osvrćući se na period nakon Alijeve smrti, Lisica istražuje političke promjene koje su uslijedile i nasljeđe koje je ostavio u zemlji. Kroz sagledavanje Azerbejdžana nakon Hejdara Alijeva, autor pruža uvid u trajni uticaj ovog lidera na politički pejzaž zemlje. Fokusirajući se na drugi rat u Garabaghu i pobjedu Azerbejdžana, Lisica analizira ključne događaje i posljedice ovog sukoba, osvjetljavajući važnost ovog perioda u savremenoj istoriji Azerbejdžana. Završiću osvrt na knjigu poglavljem o odnosima između Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, Lisica pruža perspektivu o dijalogu i saradnji između ove dvije države. Autorska knjiga Admira Lisice ”Hejdar Alijev-Osnivač modernog Azerbejdžana” predstavlja dragocjen doprinos razumijevanju političkog nasljeđa Hejdara Alijeva, a Admir Lisica ističe se kao analitičar i autor koji uspješno kombinuje istoriografsko istraživanje sa kritičkim sagledavanjem događaja. Ova knjiga ne samo da osvjetljava prošlost, već postavlja temelje za razumijevanje savremenih političkih i geopolitičkih dinamika

Knjiga ”Hejdar Alijev - Osnivač modernog Azerbejdžana” se ističe ne samo po bogatstvu informacija, već i po impresivnom korpusu istorijskih izvora, podataka i činjenica koji daju ovoj knjizi posebnu težinu. Admir Lisica brižljivo koristi širok spektar izvora kako bi stvorio temeljito i sveobuhvatno istoriografsko istraživanje života i političkog nasljeđa Hejdara Alijeva. Njegova sposobnost da pažljivo analizira i sintetiše informacije iz različitih izvora, uključujući istorijske dokumente, intervjue, ali i Alijevove lične izjave, omogućava čitaocima da dublje razumiju kompleksnost političkih i društvenih događaja. Ova široka lepeza izvora omogućava Lisici da precizno rekonstruiše ključne momente, čime pruža čitaocima potpunu sliku života i vladavine Hejdara Alijeva. Prateći istorijske izvore, Lisica kombinuje elemente istoriografije, političke analize i biografskog pristupa, dodajući dubinu i kontekst događajima. Kroz ovu kombinaciju izvora, Lisica nudi čitaocima višedimenzionalan uvid u političke, ekonomske i sociokulturne transformacije koje je Alijev implementirao tokom svog liderstva. Dodatno, korišćenje širokog spektra izvora ukazuje na ozbiljnost i predanost autora u stvaranju objektivnog i istraživački relevantnog djela. Lisica istražuje i prikazuje istorijske događaje sa pažnjom prema kontekstu, što doprinosi autentičnosti knjige. Ova knjiga, kao rezultat temeljnog proučavanja, postavlja Admira Lisicu ne samo kao vrsnog analitičara već i kao autora koji se ističe u oblasti međunarodnih odnosa i geopolitike i van granica Zapadnog Blkana. Ovim impresivnim radom, Lisica ne samo da osvjetljava prošlost, već i postavlja visoke standarde za buduća istoriografska istraživanja.

 

ADMIR LISICA KAO VIZIONAR SAVREMENIH GEOPOLOTIČKIH DOGAĐAJA

 

Admir Lisica, kao jedan od najznačajnijih istoričara mlađe generacije, ističe se svojom erudicijom, pristupačnim stavom i neumornim radom. Njegov doprinos čini ga izuzetnim intelektualcem i postavlja ga u sam vrh, đe gradi mostove između prošlosti i sadašnjosti, kulture i nauke, prijateljstva i istraživanja. Njegova posvećenost oblasti istorije nije samo akademskog karaktera, već ima dublje značenje u izgradnji veza među ljudima i unapređenju razumijevanja kompleksnosti svjetske prošlosti. Lisica nije samo istoričar; on je vizionar koji kroz svoj rad gradi mostove ka boljoj budućnosti. Njegov neumorni rad u istraživanju i analizi međunarodnih odnosa, političke istorije i regionalnih političkih odnosa na Zapadnom Balkanu dodatno pojačava njegovu reputaciju kao intelektualca koji premošćuje jaz između teorije i prakse. Kroz svoje angažovanje u akademskim organizacijama, muzejima i udruženjima, Lisica gradi mostove između akademske zajednice, javnosti i državnih institucija. Njegova sposobnost povezivanja različitih perspektiva i konteksta svjedoči o njegovoj jedinstvenoj sposobnosti razumijevanja šire slike istorijskih događaja. Njegova erudicija nije samo ograničena na suvoparno prenošenje činjenica, već je obogaćena dubokim razumijevanjem političkih, kulturnih i društvenih tokova.

Pred Admirom Lisicom otvaraju se brojne mogućnosti i izazovi, a svaka knjiga koju napiše predstavljaće korak dalje u njegovom neprekidnom doprinosu oblasti istorije i međunarodnih odnosa. Njegova buduća djela će, poput vještog graditelja mostova, povezivati prošlost, sadašnjost i budućnost. Pred Admirom Lisicom otvaraju se brojne mogućnosti i izazovi, a svaka knjiga koju napiše predstavljaće korak dalje u njegovom neprekidnom doprinosu oblasti istorije i međunarodnih odnosa. Njegova buduća djela će, poput veštog graditelja mostova, povezivati prošlost, sadašnjost i budućnost, pružajući dublje uvide i razumijevanja ključnih istorijskih događaja. Izaći će pred izazove sa strašću i posvećenošću, istražujući neistražene teme, reinterpretirajući poznate događaje i pružajući novi kontekst svijetu u kojem živimo. Njegova literatura će ne samo obogatiti polje istoriografije već će i postavljati nove standarde u pristupu i analizi međunarodnih odnosa. U središtu Admirovog rada uvijek će biti istraživanje, obrazovanje i podizanje svijesti o važnosti istorijskog razumijevanja. On će nastaviti sa stvaranjem mostova između različitih perspektiva, podstičući dijalog i saradnju među ljudima. Sposobnost Admira Lisice da ne samo istražuje i piše, već i da inspiriše druge i prenosi svoje znanje, čini ga ključnom figurom u oblasti intelektualnog liderstva. Njegov rad će ne samo obilježit njegovu karijeru, već će i ostaviti trajan uticaj na proučavanje istorije i međunarodnih odnosa.

 

 

 

 30 Komentara

FobertViape Postavljeno 22-02-2024 12:26:50

My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly I'm looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write about here. Again, awesome blog! csgo live gambling

Odgovori ⇾

ALewisdatty Postavljeno 22-02-2024 11:56:28

Pretty component of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I'll be subscribing in your feeds and even I success you get right of entry to consistently fast. online casino payid

Odgovori ⇾

Earnestnuh Postavljeno 22-02-2024 09:31:34

What's up everybody, here every one is sharing these kinds of familiarity, therefore it's good to read this website, and I used to go to see this webpage daily. best gambling apps canada

Odgovori ⇾

james Postavljeno 22-02-2024 04:06:27

Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there. scatter hitam

Odgovori ⇾

Stephenrip Postavljeno 21-02-2024 20:34:24

zeolite heavy equipment llc is a leading supplier of industrial equipment, offering comprehensive solutions for various industries. Our company offers a wide range of quality equipment and services to meet the needs of our customers. We strive for excellence in service and customer satisfaction, providing reliable and innovative solutions. [url=https://rokochan.org/ai/16826?last100=true#bottom]Zahry Machinery Equipment[/url] [url=https://rokochan.org/ai/16956?last100=true#bottom]Zeolite Heavy Equipment LLC[/url] [url=https://rokochan.org/ai/16955?last100=true#bottom]Zeolite Heavy Equipment LLC[/url] [url=https://rokochan.org/ai/17026?last100=true#bottom]Zeolite Heavy Equipment LLC[/url] [url=https://miyu-guitar.jp/main01/support02?sid=6655017604349952]Zahry Machinery Equipment[/url] [url=https://b3books.in/book/6094/details/]ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC[/url] [url=https://rokochan.org/ai/16963?last100=true#bottom]ZAHRY MACHINERY EQUIPME

Odgovori ⇾

ALewisdatty Postavljeno 21-02-2024 19:21:39

zahry machinery equipment llc Zeolite Heavy Equipment LLC

Odgovori ⇾

SS Postavljeno 20-02-2024 11:42:02

i would have to make more christmas cards becuase next month is december already“ Pinksale Finance Trending

Odgovori ⇾

SS Postavljeno 20-02-2024 07:00:51

Scottie pippen needs to slap himself for saying Lebron is better than Jordan smh no comparison james need more experience PERIOD !,RatherUniqueJ, Coinmarketcap Fast Track Listing

Odgovori ⇾

sss Postavljeno 18-02-2024 11:08:17

Hello, I discovered your weblog in the new directory of blogs. I dont know how your website emerged. Your weblog looks good. Enjoy a nice day. Solar company

Odgovori ⇾

TimsothyCib Postavljeno 17-02-2024 12:40:01

Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers cloudbet withdrawal system

Odgovori ⇾

Shanezes Postavljeno 16-02-2024 18:26:34

The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone! https://secure.squirtingvirgin.com/track/MzAxODgyLjUuMjguMjguMC4wLjAuMC4w

Odgovori ⇾

james Postavljeno 15-02-2024 03:50:10

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot! đăng nhập mb66

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 14-02-2024 12:29:04

I like this blog layout . How do you make it? Its so sweet! cedric the entertainer net worth

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 14-02-2024 12:28:56

I’d have to consult with you here. Which is not some thing I do! I love to reading an article that may make people feel. Also, thank you allowing me to comment! mgo55

Odgovori ⇾

FobertViape Postavljeno 13-02-2024 11:06:49

Excellent work! ?? This article is very helpful. #1Welcome to the my best #site: https://www.mylot.su/blog/13594 https://aben75.cafe24.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=189562 http://bestonshow.bbcity.ru/viewtopic.php?id=578#p3641 http://forwoman.lifeforums.ru/viewtopic.php?id=14386 https://fuss.forumkz.ru/viewtopic.php?id=2275#p3700

Odgovori ⇾

SLewisdatty Postavljeno 13-02-2024 10:17:23

Thank you for posting this valuable content. Well-written. #1Welcome to the my best #site: https://ipiter.build2.ru/viewtopic.php?id=20424#p61285 http://chelny.ixbb.ru/viewtopic.php?id=378#p647 http://hobby-svarka.ru/viewtopic.php?f=10&t=4633 https://noginsk.build2.ru/post.php?fid=21 http://morrowindsv.2bb.ru/viewtopic.php?id=940#p2894

Odgovori ⇾

FobertViape Postavljeno 11-02-2024 10:20:56

Cialis Similares (Moderator) Cialis 5 mg prezzo cialis prezzo tadalafil 5 mg prezzo

Odgovori ⇾

SS Postavljeno 11-02-2024 09:50:12

Can I just say what a reduction to find somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know learn how to bring a problem to gentle and make it important. More people have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more in style since you positively have the gift. YTMP3 Online

Odgovori ⇾

SS Postavljeno 11-02-2024 09:49:56

Can I just say what a reduction to find somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know learn how to bring a problem to gentle and make it important. More people have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more in style since you positively have the gift. YTMP3 Online

Odgovori ⇾

SS Postavljeno 11-02-2024 09:49:35

Can I just say what a reduction to find somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know learn how to bring a problem to gentle and make it important. More people have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more in style since you positively have the gift. YTMP3 Online

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 29-01-2024 13:03:18

I happen to be writing to make you be aware of of the fantastic encounter my friend’s princess encountered visiting yuor web blog. She learned so many issues, which include how it is like to have an amazing coaching mood to have many others very easily fully grasp specific complex subject matter. You undoubtedly did more than our expectations. Thanks for producing those powerful, trusted, informative as well as easy tips about the topic to Jane. Free MP3 Converter

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 28-01-2024 12:49:44

Can I just say what a relief to find someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know methods to convey an issue to mild and make it important. More individuals need to learn this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre not more widespread because you positively have the gift. mantap168

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 28-01-2024 08:29:35

My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks! linkedin headshot near me

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 28-01-2024 08:29:22

From my opinion, nothing at all consequently catching being keenness, the idea carressed pure stone, it’s substance concerning hope. Sturdy faith would be successful with all of the effective fellow, and then suggest these individuals more substantial. bengkel mobil tune up terdekat

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 18-01-2024 14:31:57

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it. 아리아카지노 ================ That’s a excellent perspective, nonetheless isn’t make every sence whatsoever dealing with which mather. Just about any method with thanks in addition to pondered try and promote your own article straight into delicius nevertheless it is very much a problem in your information sites is it possible i highly recommend you recheck it. gives thanks again. Hogarts Lingerie Choices

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 14-01-2024 07:54:54

You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog. ufac4 ทางเข้า

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 14-01-2024 07:54:36

You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog. ufac4 ทางเข้า

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 13-01-2024 14:55:16

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers! เว็บตรงต่างประเทศUFABET ============= Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers ufa365 ทางเข้า มือถือ

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 06-01-2024 13:31:41

This information is magnificent. I understand and respect your clear-cut points. I am impressed with your writing style and how well you express your thoughts. ufabetเว็บไหนดี ================= You got a very wonderful website, Sword lily I observed it through yahoo. แทง บอล เดี่ยว

Odgovori ⇾

Seth Postavljeno 01-01-2024 12:54:41

I simply must tell you that you have written an excellent and unique article that I really enjoyed reading. I’m fascinated by how well you laid out your material and presented your views. Thank you. Door Replacement near me ================== I like this site so much,i bookmarked on this website. SOL news

Odgovori ⇾

Ostavite komentar

• Redakcija zadržava puno pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. • Komentari koji sadrže psovke, uvrede, prijetnje i govor mržnje na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj osnovi, kao i netolerancija svake vrste neće biti objavljeni. • Prilikom pisanje komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. • Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. • Komentari u kojima nam skrećete na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti redakciji na kontakt stranici portala. • Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao i komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. • Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, i nisu stavovi redakcije portala. • Nijesu dozvoljeni komentari koji vrijedjaju dostojanstvo Crne Gore,nacionalnu ,rodnu i vjersku ravnopravnost ili podstice mrznja prema LGBT poulaciji.