Društvo

MAJSKU PENZIJU POVEĆATI SRAZMJERNO INFLACIJI

(15 riječi)

Danas je održana redovna sjednica Skupštine Saveza udruženja penzionera sa koje je poručeno da majsko povećanje penzija treba bude srazmjerno visini inflacije i da se zakonom reguliše pitanje primanja srazmjernih i minimalnih penzija. Takođe je poručeno da treba da se poštuju stečena prava penzionera na određenu visinu penzije.

Penzioneri apeluju na Vladu da se posveti puna pažnja rješavanju problema Instituta „Igalo“ sa razloga što decenijama ova kuća sarađujući sa Savezom poklanja punu pažnju penzionerima koji borave tamo na rehabilitaciji.

Kako je istakao predsjednik Saveza penzionera koji broji više od 90.000 penzionera Branko Vešović sadašnjim povećanjem minimalne penzije sa 253,61 eura izjednačeni su penzioneri po primanjima, oni koji su pošli sa punim radnim stažom od 35 do 40 godina sa onima koji su pošli u penziju sa 15 do 20 godina radnog staža, što je stvorilo nezadovoljstvo među takvim nosiocima penzija,

- Godinama tražimo da se penzije vezuju za prosječna primanja u zemlji, u odnosu od 63 do 65  odsto. Sada je taj odnos ispod 50  odsto - kazao je Vešović.

Takođe kako je naglasio ne učlanjuju se penzioneri u Savez kako je to ranije rađeno.

- Dogovorio sam se sa direktorom Fonda PIO da novi penzioneri se prijavljuju opštinskim udruženjima, a oni svake tri mjeseca dostave spisak Savezu. Nakon toga će Savez tromjesječno slati zbirnu listu Fondu PIO - istakao je Vešović.

Takođe naglasio je da Savez svake godine dobija manje mjesta za odmor i rekreaciju, pa Upravni odbor zahtijeva da se prestane sa tom praksom, i da se ta mjesta ne dijele izmišljenim udruženjima,