Škrinja

LOVĆENSKI MEDALJONI: Katun star sedam stoljeća

(15 riječi)

Atuor: Slobodan Čukić

Katuni Velji i Mali Bostur ispod Jezerskog vrha i Štirovnika spadaju u najstarija poznata crnogorska naselja. Velji Bostur je smješten u samom podnožju Štirovnika, poviše zaravnjenih terasa, takozvanih „zgrada“. Tu sam se upoznao sa Ilijom Krstovim Bećirom (1946) i s njime proveo nekoliko sati u prijatnom razgovoru, obilasku sela i starih kućišta. 

Prije nego o tome nešto više kažemo, da se osvrnemo na istorijat naselja. 

Uskoro će biti punih sedam stoljeća kako je Bostur prvi put pomenut u dokumentima. Bilo je to u u prvoj polovini 14. vijeka. U najstarijoj sačuvanoj knjizi kotorskih notarskih zapisa za period 1326-1337. godine nalaze se i podaci o podlovćenskim naseljima. Risto Kovijanić je u studiji „Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima I (XIV-XVI vijek“ (1963) objavio mnoštvo nepoznatih podataka o podlovćenskom području. 


U spisima iz prve polovine 14. stoljeća, pored ostalog, pominju se toponimi Ledinac (kasniji Njeguši), Sjenokos, Knež-do, Zalazi, Lopatin-do, Velji do, Koritnik, Vrba, Mirac, Grebeni Balšini, Žanjev Do, Bostur, Dolovi. Pominju se i ledinački mikrotoponimi Lokva, međaš Bista, bukva kod izvora Nelgoše, zatim toponimi Babjak, Ćafa (Ćava) i Međuvršje. 

Podlovćenska oblast je u srednjem vijeku bila na margini istorijskih dešavanja i imala značaj samo za stočarstvo. Na Ledincu je bilo seljaka koji su živjeli na zemlji svoga gospodara, tzv. posadnika. Bili su iz redova starosjedilačkog ledinačkog življa – poput GačovićaDrugovića i Hrsovića. Bilo je tada na Ledincu i seljaka starosjedilaca koji su posjedovali sopstvenu zemlju - poput Miloja BanovićaBogoja Radostinog Domazita Radiča Radenovića.

U jednom kotorskom notarskom dokumentu iz 1327. godine pominje se i Bostur, katun između Štirovnika i Jezerskog vrha. Naselje u tom najstarijem pomenu nije navedeno kao katun. Risto Kovijanić misli da „nema sumnje da je to onda bio“. U aktu je zapisano da je Kotoranin Vasilije Matijev naložio da se prodaju njegovo dvoje ždrijebadi koje su držali Bosturani („Basturi habent“), kao i nekoliko junica koje su se nalazile kod istih ljudi („Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima I“, 1963, 124).


R. Kovijanić piše da je naziv Bostur romanskog porijekla, te da je „Mali Bostur odvajkada pripadao starinačkom njeguškom bratstvu Pima da bi kasnije postao katun Rajićevića“. Kovijanić komentariše da je vjerovatno od starina pripadao onim Njegušima koji su bili nastanjeni na području sela Rajićevića i Kopita (1963, str. 124). 

Sačuvan je još jedan kotorski notarski dokument koji je vezan za Bostur. Riječ je o Bardonjinim sinovima Dimitriju i Gostišu iz Bostura, koji su 7. novembra 1331. godine primili od Kotoranina Ivana Vasilijeva 16 grla krupne stoke na ispašu za tri godine da prihod dijele popola, pri čemu je kotorski vlastelin Todor Glavati jemčio da ova dvojica „neće pobjeći sa stokom“ (1963, str. 124).

Bostur se kao katun pominje i u darovnoj povelji Ivana Crnojevića Cetinjskom manastiru iz 1485. godine, u kojoj nailazimo i na toponime Babjak, Treštanik, Presjeka i Kolovir: 

„I još priložih našu baštinsku planinu Lovćen; što god je zemalja rabotnijeh“, zapisao je crnogorski gospodar. „I na ovim zemljama na Lovćenu ... najprije počevši u Presjeku gdje se sastaju međe lovćenska, bosturska i baička; odatle brijegom u kameniti hober Majstorice; odatle pravo u Ždrijelo majstoričko i lovćensko; odatle brijegom povrh Treštanika u Kolovirski vrh; odatle povrh Kolovira brijegom u Grebensko ždrijelo; odatle vrhom u Kobilji tor; odatle brijegom u Debeli vrh više Babljega dola; odatle brijegom više Babjaka; odatle pravo niz Babjak u ždrijelo između Lovćena i Bostura; odatle opet u Presjeku, gdje se sastaju međe lovćenska, bosturska i baička. Sve ove nabrojane međe, što je obradivo zemlje i sjenokosa ili žita ili sijena da se daje crkvi četvrtina; a od laza sedmina“ (Božidar Šekularac, „Cetinjski anali ili Cetinjski ljetopis“, Cetinje, 1996, 98).


Bostur je pomenut i u bilješci u Cetinjskom ljetopisu načinjenoj nakon 1490. godine, u kojoj se pominju Međuvršje i Ćafa (Ćava), preko kojih se danas ide ka Kuku i dalje prema Krscu: 

„Neka se zna gdje je bila dioba Radosilića sa gospodarima Crnojevićima, sinovima Gospodina Ivana, sa Gospodarem Đurđem i Gospodarem Stefanom. Ovo je (međa) Gospodara Đurđa i Gospodara Stefana: najprije kako put vodi od Ćafe preko Bostura do Maloga Bostura; od Maloga Bostura do Presjeke, gdje se međe sastaju. Dio Ostoje Radosilića je polovina od Blatišta, a druga polovina je crkvena. Granica je Međuvršje, u veliki kamen više Popova dola i opet u put koji vodi prema Malome Bosturu. Ovo je međa bosturska; najprije u vrh Babjaka i odatle, pored Babjaka, velikim brijegom između Blatišta i Bostura pravo u Gornju Presjeku, gdje se sastaju rvalačka i bajička međa“ (B. Šekularac, Cetinjski anali ili Cetinjski ljetopis“, 107-108).

Dakle, Bostur je drevno naselje. Za sedam godina, 2027, navršiće se punih sedam stoljeća od njegovog prvog pomena. Za očekivati je da u tako starom katunu, koji je sigurno začet mnogo ranije, zateknete i ostatke daleke prošlosti. Ali, takve tragove je, ukoliko ih uopšte ima, vrlo teško prepoznati. 

Nesumnjivo je da je položaj kuća i organizacija naselja bila ista u svim stoljećima. Kamene međe i ograde vjerovatno stoje na istom mjestu kao i u 14. i 15. stoljeću, s time što su vremenom dograđivane. Kuće u katunu su mlađe i potiču iz petrovićevske epohe. Načinjene su najdalje 300 godina unazad, što nije mala starost. Seoski domovi su u prošlosti bili maleni, načinjeni od kamena, u suvomeđi, i prekriveni ražanom slamom. O tome svjedoči fotografija Aleksandra Deroka iz 1930. godine, kada je ovjekovječio kuće u Veljem Bosturu (snimak objavljen u knjizi „Narodno neimarstvo I“, Beograd, 1968. godine). Takva je praksa upražnjavana sve do prije četiri-pet decenija. To mi je posvjedočio Ilija Krstov Bećir (1946) koji pamti da je „u Velji Bostur bilo kuća prekrivenih ražanom slamom sve do 1980. godine, najmanje devet“.

Iliju sam zatekao ispred njegove kuće, izgrađene 1921. godine. Kuća je klačna, u donjem dijelu ima konobu, u gornjem dvije veće prostorije. Ilija je započeo renoviranje tog objekta, dodajući mu kamin, što je ispalo vrlo skladno i lijepo. Nekoliko metara ispred te novije kuće nalazi se stara kuća Bećira u kojoj su živjeli Ilijini preci, otac Krsto i đed Ivo. To je tipična kamena suvomeđna građevina. Imala je špicaste listre i bila prekrivena ražanom slamom. Načinjena je u 19. ili 18. stoljeću i u donjim redovima, kako je uobičajeno, ima veće kamene blokove.


Ilija me dočekao lijepo, a lijepo smo se i družili. To je klasični Crnogorac, Njeguš, druželjubiv i razgovoran. Voli istoriju, kao i svi Crnogorci i obaviješten je o svemu. Razgovarali smo o bosturskim bratstvima, nekadašnjem životu, izvorima, speleološkim istraživanjima, gradnji mauzoleja na Jezerskom vrhu. Pričali smo i o narodnoj tradiciji gradnje u kamenu, koja je njegovana i u njegovoj porodici. Time su se bavili njegov đed Ivo i otac Krsto, koji su, pored ostalog, između 1960. i 1970. godine u Bosturu klesali kamene blokove. Fino obrađeni krši nošeni su u Kotor za gradnju stepeništa. Kamen je vađen sa majdana na obližnjem Međuvršju. Vadili su ga i iz zemlje, ali ne s površine, već iz dubljih slojeva, pošto kamen s vrha nije dobar. Uopšte, tradicija kamenogradnje je na ovom području snažna i dugotrajna. Ilija je u tom kontekstu pomenuo i jednog starog majstora. 

„Ne znam jesi li čuo za Stanka Kadiju. Bila je slika Njegoševa u kamenu u Njegoševu staru kapelu koju je on klesao. Bila je velika jedno 30 x 40 centimetara u kamenu. Bila je kasnije ugrađena u Aleksandrovu kapelu.“ 

„Ilija, jesi li ti vidio taj reljef.“ 

„Jesam. Bio je s lijeve strane od vrata, đe su bile mošti Njegoševe.“ Ilija je tada imao oko 30 godina.


Obišli smo nekoliko napuštenih kamenih kućišta i ozidani izvor Kamenicu, smješten u podnožju Štirovnika, stotinak metara iznad katuna. Na obližnjem kućištu Ševaljevića naišli smo na značajan detalj, koji puno govori o psihologiji crnogorskog čovjeka. Dio podužne strane pri uglu činila je stijena – kamen stanac. To je česta pojava u starim crnogorskim domovima, da se kuća cijelom jednom stranom pribije uz stijenu. Voljeli su to Crnogorci i činili đe je bilo moguće. I nijesu uz stijenu građene samo kuće, već i crkve - poput malih crkava u Kosijerima i Đalcima kojima stijena čini bočne zidove.

Nakon kućišta Ševaljevića obišli smo kućište Maštrapa, a potom još jedno kućište Ševaljevića. Tu smo naišli na rijedak prizor - ražanu slamu koju je Dejo Novaković pripremio za pokrivanje dvije manje kamene kuće u Veljem Bosturu. 

Dok smo razgledali kućište Ševaljevića, Ilija mi je pripovijedao o tradicionalnom načinu gradnje suvomeđnih kuća. Između dva reda većih krša usipan je sitan kamen, koji se u stručnoj literaturi obično naziva „trpanac“. „To mi zovemo škalja“ - kaže Ilija. „Sitan kamen među većim kršima je škalja. Staviti sitne krše između kaže se - zaškaljiti, da se ne bi krupni krši izvrtali.“

Na uspravnoj gredi na ulazu u kućište, zatekli smo i jedan „maškulić“, metalni nosač u koji su se postavljala vrata - danas umjesto maškulića koristimo šarke. „Na vratima u rupu izdubenu u kamenu skuje se maškulić i zalije olovom i nabije spicom i macom da se ne može izvadit'“, kaže Ilija.

Iza toga smo pošli stotinak metara uzastranu do izvora Kamenice, ozidanog 1901. godine. Bazen je velik i dubok, načinjen u ljutoj stijeni. 


„To su sve ljudi na glijeta iskopali, na pet metara dubine, sve u stijeni“, kaže Ilija. „Tu je izvor, vodena žila koja ide iz Štirovnika. To je ogromni volat bio. Trebalo bi ga zaštitit' jer je počeo da propada“. 

Svod nad bazenom je pravo malo remek-djelo i zbilja bi pod hitno trebalo preduzeti sanacione radove.

U povratku sa Kamenice, svratili smo do kućišta Maroša, iseljenih 1946. u Vojvodinu. To je mala kamena kuća, prekrivena limenim pločama, koje leže na bukovim gredama. Takva konstrukcija, „na ključeve“, praktikovana je stoljećima, samo što je bila prekrivena ražanom slamom.

Proveo sam u društvu sa Ilijom K. Bećirom nekoliko sati i bilo je to pravo zadovoljstvo. I, nijesmo još okončali priču. 

Dio razgovora o pećinama, jamama i snježnicama obradiću u posebnom članku.  (izvor:portalanalitika)105 Komentara

prescription prices Postavljeno 30-09-2022 19:48:13

canada pharmacy online https://allcanadianpharm.com/ best online pharmacies without prescription

Odgovori ⇾

drugs without a prescription Postavljeno 30-09-2022 01:39:43

canadian online pharmacies prescription drugs https://safecanadianpharm.com/ canadapharmacy.com

Odgovori ⇾

Grvmyt Postavljeno 30-09-2022 00:13:06

order motrin 600mg online buy mirtazapine 15mg generic calcitriol us

Odgovori ⇾

Jgpvxr Postavljeno 28-09-2022 17:03:24

ditropan 2.5mg pills brand oxybutynin 5mg nitrofurantoin 100mg pill

Odgovori ⇾

Mezzek Postavljeno 27-09-2022 11:25:04

order altace 10mg generic ramipril 5mg cost coreg 6.25mg

Odgovori ⇾

Kabgxa Postavljeno 26-09-2022 02:38:36

colchicine online inderal online purchase plavix without prescription

Odgovori ⇾

Jvabqf Postavljeno 25-09-2022 03:44:30

buy prograf 1mg sale ropinirole cheap order tricor online cheap

Odgovori ⇾

Lvnrgd Postavljeno 24-09-2022 03:50:28

avapro cheap cost clobetasol order pepcid without prescription

Odgovori ⇾

Ttbvtr Postavljeno 22-09-2022 19:30:14

cost desloratadine order desloratadine without prescription asacol 400mg price

Odgovori ⇾

Hmysuv Postavljeno 21-09-2022 13:30:52

lipitor 80mg canada order pregabalin 150mg generic order pregabalin 150mg online cheap

Odgovori ⇾

Thtjct Postavljeno 20-09-2022 10:36:10

tizanidine us cialis order cialis 20mg tablet

Odgovori ⇾

Vaumaf Postavljeno 19-09-2022 08:52:00

ezetimibe pill baclofen 10mg for sale purchase ozobax without prescription

Odgovori ⇾

Dxfhom Postavljeno 18-09-2022 02:15:53

trileptal 300mg pill purchase alfuzosin sale order rosuvastatin 20mg online

Odgovori ⇾

Dhmnsg Postavljeno 16-09-2022 18:21:38

buy allegra 180mg pills order astelin 10ml paracetamol 500mg brand

Odgovori ⇾

Fwzbqc Postavljeno 15-09-2022 09:13:17

acyclovir canada order perindopril sale perindopril sale

Odgovori ⇾

Dbseml Postavljeno 13-09-2022 14:18:49

albuterol tablet aristocort 4mg oral brand aristocort 4mg

Odgovori ⇾

Quhazi Postavljeno 12-09-2022 04:03:12

purchase metoprolol pill metoprolol ca vardenafil 10mg over the counter

Odgovori ⇾

Npocgf Postavljeno 11-09-2022 01:31:22

doxycycline 200mg pills plaquenil 200mg for sale stromectol lotion

Odgovori ⇾

Ifbwzv Postavljeno 09-09-2022 19:30:11

buy zithromax 250mg generic prednisolone 20mg tablet prednisolone 40mg oral

Odgovori ⇾

Ahckau Postavljeno 08-09-2022 14:45:12

tadalafil usa cost accutane 20mg buy deltasone 10mg without prescription

Odgovori ⇾

Blopqw Postavljeno 07-09-2022 02:32:38

acetazolamide for sale acetazolamide 250mg without prescription purchase singulair without prescription

Odgovori ⇾

Wygaca Postavljeno 05-09-2022 21:13:39

purchase imuran generic brand pantoprazole 20mg buy pyridium pill

Odgovori ⇾

Wncqws Postavljeno 04-09-2022 17:39:32

molnupiravir 200mg brand naprosyn 500mg uk generic prevacid

Odgovori ⇾

Tkjygr Postavljeno 03-09-2022 14:36:47

azathioprine 50mg canada canadian viagra telmisartan 80mg ca

Odgovori ⇾

Mzniqd Postavljeno 02-09-2022 11:01:32

help writing research paper cialis 5mg cost buy tadalafil 5mg

Odgovori ⇾

Qnfvti Postavljeno 31-08-2022 13:23:57

online casino games for real money male ed pills pay to do my assignment

Odgovori ⇾

Jmjapz Postavljeno 30-08-2022 09:03:56

buy viagra 50mg without prescription viagra 100mg for sale cialis 10mg tablet

Odgovori ⇾

Aejsci Postavljeno 29-08-2022 04:09:48

buy zanaflex generic ketorolac cost metoclopramide pill

Odgovori ⇾

Otbhgv Postavljeno 27-08-2022 23:28:31

order orlistat 60mg for sale baclofen 10mg canada buy baclofen 10mg generic

Odgovori ⇾

Zrnbaf Postavljeno 26-08-2022 18:10:57

best slots to play online clomid canada misoprostol brand

Odgovori ⇾

Gacdhd Postavljeno 23-08-2022 10:26:38

buy generic imdur 40mg buy isosorbide 40mg generic tenormin 50mg us

Odgovori ⇾

Tupean Postavljeno 22-08-2022 14:48:59

buy generic azulfidine 500 mg purchase divalproex without prescription oral depakote 500mg

Odgovori ⇾

Ddkdgr Postavljeno 21-08-2022 19:11:32

order minocin pills hytrin buy online order arava 20mg

Odgovori ⇾

Netqvo Postavljeno 20-08-2022 23:44:49

cheap clonidine clonidine 0.1 mg without prescription order meclizine 25 mg

Odgovori ⇾

Ugnkyy Postavljeno 20-08-2022 03:38:41

arimidex cost Buy cialis in usa order cialis 20mg generic

Odgovori ⇾

Oodsgk Postavljeno 18-08-2022 15:46:09

indocin buy online terbinafine 250mg price amoxicillin 500mg brand

Odgovori ⇾

Bfinpv Postavljeno 17-08-2022 09:35:50

tadalafil 10mg without prescription purchase avanafil cheap voltaren 50mg

Odgovori ⇾

Tkjgfm Postavljeno 15-08-2022 23:01:50

cost of ivermectin 3mg tablets minipress medication retin cream us

Odgovori ⇾

Oejibk Postavljeno 14-08-2022 16:35:26

buy sildenafil tablets sildenafil 50mg price oral tadalafil 10mg

Odgovori ⇾

Ockgxq Postavljeno 13-08-2022 10:06:43

cefuroxime buy online desyrel 50mg price cheap tadalafil 40mg

Odgovori ⇾

Tztssg Postavljeno 11-08-2022 22:54:04

buy cleocin 300mg pills order erythromycin 500mg for sale buy generic rhinocort

Odgovori ⇾

Qnfphp Postavljeno 10-08-2022 14:02:18

order metronidazole online cheap purchase flagyl without prescription buy metformin sale

Odgovori ⇾

Liwhzw Postavljeno 09-08-2022 07:50:29

order zithromax 500mg without prescription order azithromycin 500mg without prescription brand glucophage

Odgovori ⇾

Blgrfr Postavljeno 08-08-2022 01:40:31

purchase cialis online cialis 5mg ca cheap sildenafil for sale

Odgovori ⇾

Zucwfm Postavljeno 06-08-2022 19:18:28

fluconazole 200mg cheap order ampicillin 500mg online viagra 50mg price

Odgovori ⇾

Nfiojc Postavljeno 04-08-2022 23:45:19

purchase zofran pill buy propecia 1mg generic

Odgovori ⇾

Ekzhcn Postavljeno 03-08-2022 17:19:01

zantac for sale oral mobic 15mg tamsulosin buy online

Odgovori ⇾

Fltxbx Postavljeno 02-08-2022 10:30:37

cialis ca buy avodart for sale order dutasteride generic

Odgovori ⇾

Yekeuo Postavljeno 01-08-2022 03:34:48

buy esomeprazole generic sildenafil 50mg for sale tadalafil cialis

Odgovori ⇾

Mjowfu Postavljeno 30-07-2022 20:11:44

buy sildalis for sale buy lamictal 50mg cozaar pills

Odgovori ⇾

Hfduht Postavljeno 29-07-2022 08:36:45

isotretinoin online buy amoxicillin 250mg canada order sildenafil 50mg generic

Odgovori ⇾

Uowzje Postavljeno 28-07-2022 01:12:24

viagra 25mg for sale cheapest ed pills online prednisone cost

Odgovori ⇾

Zvbtiq Postavljeno 26-07-2022 17:38:02

methotrexate over the counter metoclopramide 10mg canada metoclopramide 20mg us

Odgovori ⇾

Pbvmts Postavljeno 25-07-2022 07:09:25

brand cyclobenzaprine 15mg plavix 75mg ca order clopidogrel online cheap

Odgovori ⇾

Lhqjac Postavljeno 23-07-2022 18:18:32

order zetia 10mg generic order tetracycline buy domperidone 10mg pills

Odgovori ⇾

Tiybia Postavljeno 21-07-2022 20:45:21

order sildenafil 100mg without prescription cialis 10mg canada order tadalafil 20mg pills

Odgovori ⇾

Hwtuwa Postavljeno 20-07-2022 15:43:09

order generic dapoxetine 60mg diltiazem 180mg without prescription buy allopurinol 100mg online

Odgovori ⇾

Qsntlk Postavljeno 19-07-2022 20:15:55

affordable essay writing order lyrica 150mg generic order desloratadine 5mg pills

Odgovori ⇾

Oqvgqh Postavljeno 19-07-2022 04:48:34

purchase prilosec for sale prilosec 20mg over the counter buy medrol online

Odgovori ⇾

Dyumrf Postavljeno 18-07-2022 07:25:01

baricitinib 2mg cheap - buy amlodipine 5mg generic lisinopril 10mg cost

Odgovori ⇾

Sdhubv Postavljeno 16-07-2022 16:47:54

order plaquenil 400mg without prescription - cenforce 50mg tablet cost cenforce

Odgovori ⇾

Qgmgjn Postavljeno 15-07-2022 23:16:18

purchase hydroxychloroquine without prescription - buy cenforce 50mg sale brand cenforce 50mg

Odgovori ⇾

Vhpnyy Postavljeno 14-07-2022 02:54:37

neurontin pill - order neurontin online ivermectin 6 mg over the counter

Odgovori ⇾

Uxlwps Postavljeno 12-07-2022 12:10:54

buy prednisone 10mg without prescription - oral prednisone 5mg prednisolone 5mg without prescription

Odgovori ⇾

Odwqlm Postavljeno 11-07-2022 01:24:37

buy ed medication - tadalafil 20mg generika rezeptfrei kaufen sildenafil 50mg ohne rezept

Odgovori ⇾

Oyzeew Postavljeno 09-07-2022 17:41:55

fildena price - trazodone price viagra for men

Odgovori ⇾

Rpezlm Postavljeno 08-07-2022 13:10:52

flagyl 400mg canada - augmentin 375mg tablet cephalexin price

Odgovori ⇾

Damaqr Postavljeno 07-07-2022 04:25:49

order finasteride 1mg online cheap - order propecia 1mg online order ciprofloxacin without prescription

Odgovori ⇾

Ynkeal Postavljeno 04-07-2022 03:01:14

zofran oral - buy valtrex 500mg generic valacyclovir pills

Odgovori ⇾

Ukkati Postavljeno 03-07-2022 05:14:44

brand tadalafil 5mg - order tamsulosin 0.2mg order tamsulosin

Odgovori ⇾

Ydvplt Postavljeno 01-07-2022 15:42:55

order levaquin 250mg pill - real viagra pharmacy prescription cialis 40mg canada

Odgovori ⇾

Ufvakq Postavljeno 29-06-2022 11:51:40

losartan without prescription - order topamax 200mg generic oral promethazine

Odgovori ⇾

Uivakq Postavljeno 27-06-2022 19:11:35

plavix 150mg us - metoclopramide 10mg oral buy metoclopramide 20mg for sale

Odgovori ⇾

Tveovn Postavljeno 26-06-2022 01:37:06

oral cyclobenzaprine - buy generic inderal 10mg order inderal generic

Odgovori ⇾

Zzqlcj Postavljeno 24-06-2022 08:45:46

order generic accutane 20mg - tetracycline 250mg over the counter tetracycline 250mg brand

Odgovori ⇾

Hwytsp Postavljeno 22-06-2022 12:40:15

provigil oral - provigil 200mg pills order budesonide online

Odgovori ⇾

Wqdhrh Postavljeno 21-06-2022 00:51:11

generic sildenafil 50mg - viagra 100mg pills for sale cialis india

Odgovori ⇾

Thlmoz Postavljeno 19-06-2022 15:51:16

buy cenforce 100mg online - buy rosuvastatin sale buy motilium 10mg generic

Odgovori ⇾

Sgmplz Postavljeno 18-06-2022 09:42:20

furosemide 40mg ca - zovirax cost buy doxycycline 100mg generic

Odgovori ⇾

Mxbwwr Postavljeno 17-06-2022 10:18:10

order diltiazem 180mg without prescription - gabapentin 100mg brand purchase gabapentin pills

Odgovori ⇾

Uxnnqg Postavljeno 16-06-2022 10:31:11

buy deltasone 5mg without prescription - xenical 120mg canada amoxicillin 250mg sale

Odgovori ⇾

Eydtgy Postavljeno 14-06-2022 15:35:48

buy generic cialis - oral cialis viagra mail order usa

Odgovori ⇾

Wbginq Postavljeno 13-06-2022 04:09:43

levothyroxine generic - synthroid 100mcg canada buy plaquenil pill

Odgovori ⇾

Qfhgjm Postavljeno 11-06-2022 16:10:51

brand ventolin 2mg - free online slot machines purchase dapoxetine online

Odgovori ⇾

Wxozuz Postavljeno 10-06-2022 01:30:15

buy vardenafil pill - purchase levitra sale order clomiphene 50mg online

Odgovori ⇾

Otcoxq Postavljeno 08-06-2022 13:21:38

lisinopril 2.5mg over the counter - order atenolol 50mg pills atenolol brand

Odgovori ⇾

Jnxnel Postavljeno 07-06-2022 00:32:27

metformin generic - order metformin 500mg pills buy amlodipine

Odgovori ⇾

Resior Postavljeno 05-06-2022 10:49:53

order hydroxychloroquine 400mg without prescription - baricitinib 2mg over the counter buy baricitinib 2mg sale

Odgovori ⇾

Vsifpr Postavljeno 03-06-2022 20:07:03

buy lasix 100mg online cheap - order lasix 100mg online cheap ivermectin 2mg

Odgovori ⇾

Woxqxq Postavljeno 02-06-2022 04:04:00

prednisolone 40mg uk - oral prednisolone 10mg viagra for sale

Odgovori ⇾

Ricdfj Postavljeno 31-05-2022 14:13:17

order amoxil generic - buy amoxicillin 1000mg online cheap order generic sildenafil

Odgovori ⇾

Cjjcnq Postavljeno 30-05-2022 05:11:42

prednisone 10mg pill - ed pills comparison buy isotretinoin 40mg online

Odgovori ⇾

Gambvc Postavljeno 28-05-2022 20:14:12

purchase cialis online - buy tadalafil 5mg generic modafinil 100mg without prescription

Odgovori ⇾

Ozzzrh Postavljeno 26-05-2022 23:45:14

doxycycline 100mg canada - tadalafil brand cialis pills 5mg

Odgovori ⇾

Lgoezn Postavljeno 25-05-2022 09:58:09

stromectol 3 mg tablet - ivermectin 3mg tablets levitra ca

Odgovori ⇾

Wiwksm Postavljeno 24-05-2022 01:32:31

purchase amoxil generic - zithromax 250mg us vardenafil 20mg oral

Odgovori ⇾

Zlhvct Postavljeno 21-05-2022 23:57:37

buy acillin without prescription - acillin ca cialis 10mg drug

Odgovori ⇾

Lvmkot Postavljeno 20-05-2022 13:33:10

buy ceftin 500mg online - purchase robaxin pill cialis 20mg cost

Odgovori ⇾

Ntnbof Postavljeno 19-05-2022 02:06:44

purchase rhinocort pill - antabuse 250mg oral antabuse 250mg for sale

Odgovori ⇾

Djytjr Postavljeno 17-05-2022 13:32:20

order sildenafil 50mg pills - nolvadex 20mg tablet ivermectin oral 0 8

Odgovori ⇾

Xgppwp Postavljeno 15-05-2022 13:42:01

buy cephalexin 250mg pill - cleocin us buy erythromycin 500mg generic

Odgovori ⇾

Xfdlpk Postavljeno 13-05-2022 07:50:08

sulfamethoxazole sale - trimethoprim drug sildenafil 50mg without prescription

Odgovori ⇾

Akbmpo Postavljeno 10-05-2022 22:38:00

augmentin 625mg ca - buy cialis 20mg online oral cialis 5mg

Odgovori ⇾

Dzfpjz Postavljeno 08-05-2022 08:32:44

buy prednisolone online cheap - prednisolone 20mg generic otc cialis

Odgovori ⇾

Cccqtu Postavljeno 02-05-2022 17:27:25

viagra pills - cheap sildenafil pills viagra pills 150mg

Odgovori ⇾

Ostavite komentar

• Redakcija zadržava puno pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. • Komentari koji sadrže psovke, uvrede, prijetnje i govor mržnje na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj osnovi, kao i netolerancija svake vrste neće biti objavljeni. • Prilikom pisanje komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. • Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. • Komentari u kojima nam skrećete na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti redakciji na kontakt stranici portala. • Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao i komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. • Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, i nisu stavovi redakcije portala. • Nijesu dozvoljeni komentari koji vrijedjaju dostojanstvo Crne Gore,nacionalnu ,rodnu i vjersku ravnopravnost ili podstice mrznja prema LGBT poulaciji.