Škrinja

Ram za jednu sliku

Slika bivše ministarke na zidu štrčaće u odnosu na sve druge. Opominjaće ta slika sve buduće administracije na svjedočanstvo jednog političkog nepočinstva kojim se satiralo svako slovo crnogorskog duhovnog, kulturnog i istorijskog imena